ฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0