ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางลำพูน บุราชรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายคณิตศาสตร์ จารุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายสันติภพ คันธจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายนภวัต จันทะนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิราทร ยิ่งแมนสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0