ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวตุลากานต์ แสงทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางลำพูน บุราชรินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางคำปุ่น จารุการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนัทรียา สมสมัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0