ปฐมวัย

นางคำปุ่น จารุการ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรัญญา สารีเครือ
ลูกอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวไกอำพร คันธะจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0