ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
    ด้วย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  มีผลใชับังคับเป็นกฏหมายแล้ว จำนวน  13 ฉบับ  ซึ่งสามารถเข้าศึกษาดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์  http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/pages/view/105
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 309 ครั้ง