ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
        โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป.อบ.5 ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับคระกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานของรัฐ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อีกทังยังเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 327 ครั้ง