ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชืื่อผู้สอบผ่านครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองแปก (อ่าน 116) 14 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองแปก (อ่าน 110) 12 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 156) 01 พ.ย. 61
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 305) 16 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (อ่าน 309) 12 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์หนังสือเสียงระบบเดซี่ เว็บไซต์ ้http://gtech.obec.go.th/daisy ตามหลักสูตรแกนกลาง51 (อ่าน 308) 11 ก.พ. 61
การประชุมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 328) 05 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.อบ.5 ในการประเมินขอรับการเปิดอนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ) (อ่าน 303) 25 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กอายุ 3 ขวบ เข้าเรียนในระดับอนุบาล 3 ขวบ (อ่าน 338) 23 ม.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อบต.ห้วยข่า (อ่าน 287) 13 ม.ค. 61
กิจกรรมการติวโอเน็ต ประจำปี 2561 (อ่าน 302) 08 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 (อ่าน 304) 04 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (อ่าน 287) 04 ส.ค. 60
การประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.3 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 (อ่าน 271) 22 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนคณะครูนักเรียน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม2560 (อ่าน 271) 22 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)ประจำปี2560 (อ่าน 249) 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม2560 ประจำปี 2560 (อ่าน 249) 21 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกำแพงรั้วรอบโรงเรียน30มีนาคม2560 (อ่าน 273) 15 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 9-10กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 260) 04 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 244) 03 ก.พ. 60
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 263) 01 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์การกำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6,ม.3 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 262) 01 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ วันอาทิย์ที่ 22 มกราคม 2560 (อ่าน 267) 31 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 (อ่าน 331) 14 ธ.ค. 59
ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุม วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น.เป็นต้นไป (อ่าน 275) 25 พ.ย. 59
การเตรียมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3วันที่ 25 พ.ย.2559 (อ่าน 257) 24 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่25 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 380) 23 พ.ย. 59
คณะครูและนักเรียนร่วมงานทำบุญกฐินวัดหนองแปก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก 10 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 254) 10 พ.ย. 59
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 (อ่าน 293) 24 ต.ค. 59
นายอำเภอบุณฑริก มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนในโครงการผู้ว่าห่วงหัว ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม2559 (อ่าน 264) 11 ต.ค. 59
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 (อ่าน 285) 06 ต.ค. 59
การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 283) 05 ต.ค. 59
การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2559 (อ่าน 304) 28 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า วันที่ 27-28 กันยายน 2559 (อ่าน 271) 26 ก.ย. 59
การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 (อ่าน 319) 26 ก.ย. 59
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า วันที่ 20-22 ก.ย. 2559 (อ่าน 277) 23 ก.ย. 59
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2559 วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 (อ่าน 271) 16 ก.ย. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันที่ 20-21 กันยายน 2559 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า (อ่าน 365) 16 ก.ย. 59
ขอเชิญคณะครูทุกท่านร่วมประชุมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันที่ 14 กันยายน 2559 (อ่าน 308) 09 ก.ย. 59
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 เครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า วันที่ 20-21 กันยายน 2559 (อ่าน 416) 07 ก.ย. 59