ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแปก ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา และหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายห้วยข่า ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแปก ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,19:16   อ่าน 59 ครั้ง