ภาพกิจกรรม
20-28 กันยายน 2561 งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอรอินทร์ คันธจันทร์

งานเกษียณอายุราชการ คุณครูอรอินทร์ คันธจันทร์
มุฑิตาจิตเกษียณสุข เกษมศานต์

42 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
20 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านหนองแปก

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,10:15   อ่าน 96 ครั้ง