ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน1. ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามตารางเรียนให้พร้อมกันในแต่ละวัน

2. ขณะเรียนหนังสือ ต้องนั่งตัวตรงไม่ฟุบกับโต๊ะเขียนหนังสือ เขียนหนังสือด้วยตัวบรรจงและสะอาดถูกต้อง

3. ตั้งใจฟังคำอธิบาย ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ตามที่ครูมอบหมายให้

4. ไม่ส่งเสียงอึกทึกและดังเกินควรในห้องเรียน เพราะเป็นการรบกวนสมาธิของคนอื่น

5. เมื่อไม่เข้าใจบทเรียนใด ให้ไต่ถามครูผู้สอนให้ท่านอธิบายให้ใหม่ ไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปเพราะจะทำให้เกิดปัญหาในบทเรียนต่อไป

6. ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและต้องส่งงานให้ทันตามกำหนด

7. ต้องทบทวนฝึกทักษะวิชาต่าง ๆ อยู่เสมอ

8. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นอ่านหนังสือ ท่องคำกลอน เล่นเกมฝึกสมอง เป็นต้น